Skip to main content
What are derivatives in finance?
What are derivatives in finance?

Wat zijn derivaten in de financiële wereld?

Bij derivaten gaat het om een financiële overeenkomst waarvan de waarde wordt bepaald door de waarde van een onderliggende activa. Dat betekent dat ze uit zichzelf geen waarde hebben, maar afhankelijk zijn van de activa waaraan ze zijn gekoppeld.

Bij derivaten gaat het om een financiële overeenkomst waarvan de waarde wordt bepaald door de waarde van een onderliggende activa. Dat betekent dat ze uit zichzelf geen waarde hebben, maar afhankelijk zijn van de activa waaraan ze zijn gekoppeld.

Derivatencontracten bestaan al sinds mensenheugenis. Vroeger werden ze wereldwijd gebruikt om het evenwicht te handhaven bij het uitwisselen van goederen of diensten. Tegenwoordig zijn ze meer aanwezig dan ooit, want met derivaten kunnen verschillen tussen valuta en boekhoudsystemen, die transacties tussen gebruikers belemmeren, opzij worden geschoven. 

Maar wat is nu een financieel derivaat?

Financiële derivaten zijn, zoals hierboven beschreven, contracten waarvan de waarde op onderliggende activa is gebaseerd. Via een derivaat hoeft de verkoper van het contract niet noodzakelijkerwijs de activa te bezitten, maar kan deze het benodigde geld aan een koper geven om de activa te verwerven, of de koper een ander derivatencontract geven. 

Financiële derivaten worden gebruikt om investeringen te beschermen en om mee te speculeren. Als een belegger met een derivaat wil speculeren, kan winst worden behaald als de prijs van de aankoop lager is dan de prijs van de onderliggende activa. Als u bijvoorbeeld een futurescontract wilt kopen (waarover we later praten) voor activa met een prijs heeft van $ 1.000 en de prijs is aan het einde van het contract gestegen naar $ 1.100, dan hebtu $ 100 verdiend. Daarnaast kunt u profiteren van de daling van de verkoopprijs van de gekozen activa.

Derivaten ook worden gebruikt als een hedge, of om de risico's van een kortetermijntransactie te beperken waar u door schommelingen in de prijs van de activa last van zou kunnen hebben. 

Er is echter niet één soort financieel derivaat, er zijn er vele. De drie meestgebruikte zijn echter: opties, futures en swaps. 

Beleggen in derivaten

Beleggen in derivaten

De derivatenmarkt is erg groot, er wordt gezegd dat het om ongeveer 1,2 miljoen dollar gaat als gevolg van het grote aantal derivaten dat beschikbaar is voor activa, zoals: valuta, aandelen , obligaties en grondstoffen. Zelfs in 2016 werd een cijfer bekend gemaakt dat wees op 25 miljard verhandelde derivatencontracten. Koploper was Azië met 36% van het volume, Noord-Amerika met 34% en 20% voor Europa. 
Tegenwoordig is de derivatenmarkt tweeën verdeeld. 

OTC: Over-the-counter

Deze staan ook bekend als derivaten die niet via de beurs verlopen. Ze worden direct en niet-openbaar afgesloten en staan niet genoteerd op de beurs. Ze worden meestal gebruikt door investeringsbanken. 

Exchange Traded

Deze staan genoteerd aan de effectenbeurzen en worden meestal gebruikt door kleine beleggers. Ze zijn openbaar en de voorwaarden van het contract zijn vooraf bepaald. 

Soorten financiële derivaten

Financiële derivaten hebben belangrijke mijlpalen in de mondiale economie gemarkeerd. De meest populaire zijn: 

  • CDO's
  • Swaps en CDS
  • Forwards

CDO's (Collateralized Debt Obligation) zijn financiële instrumenten die worden beschouwd als belangrijkste oorzaak van de economische crisis die zich in 2008 voordeed en waarvan de waarde was gebaseerd op het terugbetalen van de aangeboden leningen. 

Swaps bieden beleggers de mogelijkheid om activa of schulden om te wisselen tegen een andere of vergelijkbare waarde, waardoor de risico's voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt. Swaps resulteerden in de CDS (Credit Default Swap), die werd verkocht als verzekering tegen het in gebreke blijven van gemeentelijke obligaties en welke hebben bijgedragen aan de financiële crisis van 2008.

Forwards zijn weer een ander soort OTC financiële derivaten en worden gebruikt om activa tegen een eerder overeengekomen waarde op een bepaalde datum in de toekomst te kopen of verkopen. 

Daarnaast zijn er nog financiële derivaten die worden gebruikt om om een gedecentraliseerde wijze te handelen, dat wil zeggen zonder tussenpersoon. De drie populairste zijn de volgende.

CFD's

Met CFD's (contracts for difference) kunt u een bepaald aantal eenheden van bepaalde activa kopen of verkopen, afhankelijk van de daling of stijging van de waarde en met een hefboomwerking. De winst (of het verlies) hangt af van de schommelingen in de prijs van de activa.

Met CFD's kunt u long posities openen als u denkt dat de prijs gaat stijgen of short posities als u denkt dat de prijs gaat dalen.

Stel bijvoorbeeld dat de prijs hiervan $100 is en u besluit er duizend stuks van te kopen voor een totaal van $100.000. Als de prijs naar $105 stijgt, zult u $5.000 verdienen, aangezien u voor elk aandeel dat u kocht $5 extra zult verdienen, zal uw totale winst $105.000 zijn. 

Futures

Deze worden gebruikt voor het omwisselen van onderliggende activa op een toekomstige datum en tegen een vooraf vastgestelde prijs, wat kopers beschermt tegen drastische prijsveranderingen van de activa. Ze worden meestal gebruikt om grondstoffen te verhandelen. 

Een koekjesfabrikant kan bijvoorbeeld futures voor suiker tegen een vaste prijs kopen. Op deze manier kan de fabrikant als de prijs van suiker aanzienlijk stijgt, zich veroorloven om de benodigde hoeveelheid een paar maanden later te kopen.

Opties 

Opties zijn contracten die tussen twee partijen worden afgesloten en die de eigenaar in staat stellen activa tegen een bepaalde prijs en op een specifieke datum of eerder te kopen (call) of te verkopen (put). Ze worden meestal gebruikt in de aandelenhandel. 

Met een optie heeft de koper het recht om de onderliggende activa te kopen of te verkopen. De verkoper verplicht is om tegen de overeengekomen prijs te kopen of te verkopen, mits de koper zijn recht heeft uitgeoefend.

Stel dat de aandelen van een telefoonmaatschappij vandaag op $ 95 worden gewaardeerd. Volgende maand lanceert het bedrijf echter een nieuwe apparaat waardoor de waarde van de aandelen waarschijnlijk stijgt. We kopen dan call-opties voor $ 100 voor drie maanden, die op de markt een waarde van $ 5 per stuk hebben. Als koper kunnen we over drie maanden ons recht uitoefenen, zodat de verkoper de aandelen voor $100 moet verkopen. 

Voordelen en nadelen van beleggen in derivaten

Voordelen en nadelen van beleggen in derivaten

Werken met derivaten kan grote winst of groot risico betekenen. Om verantwoordelijk te beleggen met derivaten, is de nodig kennis vereist. 

Wij vinden dat de belangrijkste voordelen van financiële derivaten zijn, dat ze investeerders kunnen beschermen tegen verliezen en ze tegelijkertijd winst kunnen behalen als de waarde van de activa stijgt.

In tegenstelling tot directe beleggingen in aandelen kunt u met derivaten snel winst boeken. Ze kunnen ook verliezen veroorzaken. Daarnaast kunt u uw eigen strategieën uitstippelen, zodat u ze in uw voordeel kunt gebruiken. 

Aangezien het een open markt betreft, zullen de waarden echter voortdurend schommelen, wat talrijke risico's met zich meebrengt. Een ervan is dat u de gehele waarde van uw investering in slechts enkele minuten kunt verliezen als de prijs ervan aanzienlijk daalt. 

Aan de andere kant hebben de meeste contracten een vooraf vastgestelde tijdsduur, dus als uw investering het binnen de overeengekomen tijd niet zo goed doet, kan uw verlies oplopen tot 100%. 

En tot slot is een gebrek aan kennis over derivaten ook een grote risicofactor. Omdat de waarde afhankelijk is van de waarde van een handeling, is het toewijzen van een exacte prijs ingewikkeld. Dit trekt de aandacht van fraudeurs die van de situatie profiteren en professionele en beginnende beleggers tegenwerken. 

CFD's vs. Futures en opties

Zowel met CFD's en futures als opties kunt u beleggen op basis van de variaties van activa. Dit betekent dat als u met derivaten handelt, u de activa niet daadwerkelijk koopt of verkoopt. Daarnaast is bij beide een hefboom mogelijk, zodat u transacties kunt afsluiten met meer geld dan u momenteel hebt. Bij CFD's is een hefboom mogelijk met kleinere bedragen en met totaal verschillende activa.

Om te bepalen waarmee u wilt handelen en omdat elk derivaat bepaalde kenmerken heeft, moet u eerst bij uzelf te rade gaan wat u zoekt. Futures en opties zijn bijvoorbeeld ideaal voor het openen van langetermijnposities, aangezien hun dagelijkse provisies goedkoper zijn en hun openingsprijzen hoger liggen dan die van CFD's. CFD's zijn daarom beter geschikt voor kleine en shortposities. 

CFD's hebben echter een grotere liquiditeit en geen vervaldatum, waardoor de positie op elk gewenst moment kan worden gesloten. Bij futures en opties is waarschijnlijk onvoldoende liquiditeit en de kosten voor het ongedaan maken van een positie zijn zeer hoog. 

Is beleggen in futures of opties de moeite waard

Eerder spraken wij over de verschillen tussen CFD's, futures en opties. U moet echter ook rekening houden met bepaalde bijzonderheden tussen futures en opties, zodat u kunt kiezen voor het instrument dat het beste bij u past.

Bij futurescontracten is de koper verplicht het overeengekomen bedrag in eerste instantie te betalen op het moment dat de afloopdatum wordt bereikt. Bij opties kan de koper de overeenkomst opzeggen. 

Transacties met futurecontracten zijn daarom veel stringenter en bieden meer veiligheid. Aan de andere kant zijn opties minder rigide en kunt u de transactie opzeggen als de omstandigheden dat rechtvaardigen.

Waarom investeren in derivaten?

Waarom investeren in derivaten?

Derivaten zijn weliswaar volatiele investeringen, maar kunnen een uitstekende mogelijkheid zijn om het maximale uit uw portefeuille te halen.

Bij financiële derivaten kunt u speculeren op en profiteren van de schommelingen van de prijzen van de onderliggende activa. Toch kunt u de risico's van een investering beheren en beperken. 

Bij speculaties kunt u winst halen als de aankoopprijs van activa lager is dan de prijs die door dezelfde activa aan het einde van het futurescontract wordt geboden. 

Wat risicobeheersing met derivaten betreft, kan de eigenaar van activa zijn of haar portefeuille tegen een daling in de waarde van aandelen beschermen een financieel derivaat te gebruiken. Als de aandelen stijgen, kunt u meer verdienen, maar als de waarde van de aandelen dalen, kunt u minder geld verdienen of verliezen. 

De toename in hefboom is daarnaast nog een uitstekende reden om met derivaten te werken, aangezien u met slechts $10 al kunt handelen en een positie kunt openen ter waarde van $100 of $1000. 

Waarom beleggen met Libertex?

Beleggen met financiële derivaten is zeker niet eenvoudig. Toch kan elke investeerder tegenwoordig deze wereld binnentreden en grote winsten behalen en... Wat is er nou beter dan dit met Libertex te doen?

Dankzij ons professioneel ontworpen platform zijn CFD-transacties met Libertex veel rendabeler. Bovendien kunt u een gratis demoaccount openen, zodat u de beste strategieën kunt leren en meteen kunt beleggen in financiële derivaten! Of u leest onze gratis lessen. Wat wacht u nog op!?

Terug