Skip to main content

Zero opłat za handel dowolnym CFD na kryptowaluty

  • 0% opłat prowizyjnych
  • 0% swapów dla pozycji overnight
  • 0% opłat za wpłaty
0% commission fee for any crypto CFD
What is a stock index?
What is a stock index?

Czym jest indeks akcyjny

Indeks akcyjny jest wykorzystywany do opisywania wyników rynku giełdowego lub jego określonej części oraz do porównywania zwrotu z inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, indeks używa średniej ważonej cen akcji spółek. Przykładami indeksów są NASDAQ, S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. W tym artykule opiszemy indeksy oraz sposób, jak dzięki nim zarabiać.

Indeks akcyjny jest wykorzystywany do opisywania wyników rynku giełdowego lub jego określonej części oraz do porównywania zwrotu z inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, indeks używa średniej ważonej cen akcji spółek. Przykładami indeksów są NASDAQ, S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. W tym artykule opiszemy indeksy oraz sposób, jak dzięki nim zarabiać.

Czym jest indeks

Ponieważ śledzenie każdej ze spółek, które są przedmiotem obrotu, byłoby zbyt trudne, bierzemy mniejszą próbę rynku, która jest reprezentatywna dla całości - podobnie jak ankieterzy używają ankiet do pomiaru nastrojów społeczeństwa. Ta mniejsza próba nazywana jest indeksem, który jest statystyczną miarą zmian w portfelu akcji spółek, które reprezentują część całego rynku.

Inwestorzy i inni uczestnicy rynku wykorzystują indeksy do śledzenia wyników rynku giełdowego. Zmiana poziomu indeksu odzwierciedla dokładnie proporcjonalną zmianę akcji wchodzących w skład indeksu: jeżeli na przykład poziom indeksu wzrasta o 1%, oznacza to, że akcje wchodzące w skład tego indeksu również wzrosły średnio o 1%.

Zobaczmy jak wygląda to w praktyce na następującym przykładzie:
Załóżmy, że stworzyliśmy indeks śledzący cenę galonu mleka.
Konsumpcja mleka kosztuje $2.00 za galon.   
Początkowa wartość indeksu to 1.

  • Gdy mleko kosztuje $2.50, nasz indeks znajdzie się na poziomie 1,25, co odzwierciedla 25-procentową zwyżkę ceny mleka.
  • Gdy mlego kosztuje $2,25, poziom indeksu to 1,15. Zmiana.10 odzwierciedla 10-procentowy spadek ceny mleka.

Gdybyś był dystrybutorem mleka, indeks mleka byłby dla Ciebie bardzo użyteczny. Mógłbyś go użyć zamiast chodzić do sklepu każdego dnia, aby zapisać ceny mleka każdego konkurenta i obliczyć średnią.

Indeksy giełdowe są wykorzystywane przez inwestorów, ekonomistów i naukowców, ale każdy z nich używa informacji w inny sposób.

Historia stworzenia indeksów

W 1896 roku Charles Dow - który wraz z Edwardem Jonesem założył Dow Jones & Company - stworzył drugi najstarszy indeks giełdowy na świecie - Dow Jones Industrial Average (DJIA) (najstarszy to Dow Jones Transportation Index, również stworzony przez Dowa). W tamtym czasie DJIA zawierał 12 spółek, w tym General Electric, jedyny pierwotny składnik pozostający w indeksie. Dzisiaj, Dow jest benchmarkiem, który śledzi 30 największych i najbardziej wpływowych spółek w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z najbardziej znanych indeksów na świecie.

Pierwotną funkcją indeksów było pełnienie roli barometru giełdowego, oferującego obserwatorom konkretną miarę apetytu inwestorów lub potencjalnych perspektyw debiutu giełdowego. Rola ta nadal jest spełniana do pewnego stopnia.

W latach 20. ubiegłego wieku indeksy ewoluowały jednak od barometrów do benchmarków służących do pomiaru wyników rynkowych. W latach 60-tych, w wyniku opracowania w oparciu o model wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model - CAPM) oraz z myślą o strukturze wag kapitalizacji, indeksy zaczęto stosować do opisu rynku referencyjnego, z którymi można było porównywać wyniki aktywnych zarządzających inwestycjami.

Jak obliczane są indeksy

Przed erą cyfrową obliczanie kursu indeksu giełdowego musiało być jak najprostsze. Pierwotna DJIA był obliczany na podstawie prostej średniej: dodaniu cen akcji 12 spółek i podzeleniu otrzymanej wartości przez 12. Obliczenie to nie było niczym innym niż średnią, ale spełniało swój cel.

Obecnie DJIA stosuje inną metodykę zwaną ważeniem opartym na cenie, w której składniki ważone są zgodnie z ich cenami. W celu obliczenia poziomu indeksu, bieżące kursy akcyjne 30 spółek są dodawane, a następnie dzielone przez tzw. Divisor Dow - liczbę, która jest wykorzystywana do utrzymania ciągłości historycznej indeksu. Liczba ta jest stale korygowana w celu uwzględnienia zmian na rynku, takich jak podziały akcji, spin-offy i wszelkie zmiany składników Dow. Na przykład w 2008 wartość Divisor Dow wynosiła 0,125553. Obecnie wynosi ona 0,14602128057775.

Większość indeksów waży spółki według kapitalizacji rynkowej, a nie ceny. Jeżeli limit rynkowy spółki wynosi 1 000 000 USD, a wartość wszystkich akcji spółek w indeksie 100 000 000 USD, spółka byłaby warta 1% wartości indeksu. Indeksy są obliczane w sposób ciągły w celu zapewnienia dokładnego odzwierciedlenia wartości rynku podczas całej sesji giełdowej.

Najpopularniejsze indeksy

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) to jeden z najstarszych, najbardziej znanych oraz najczęściej używanych indeksów na świecie. Obejmuje od akcje 30 największych i najbardziej wpływowych spółek w USA. DJIA jest tak indeksem ważonym ceną. Pierwotnie obliczano go poprzez dodanie cen akcji każdej spółki wchodzącej w skład indeksu i podzielenie otrzymanej kwoty przez liczbę spółek, dlatego nazywa się to średnią. Niestety, obecnie obliczenie wartości indeksu jest bardziej skomplikowane. Na przestrzeni lat podziały akcji, spin-offy i inne zdarzenia spowodowały zmiany w dzielniku, co czyni go bardzo małą liczbą (mniejszą niż 0,2).

DJIA reprezentuje około jednej czwartej wartości całej amerykańskiej giełdy. Jednak procentowej zmiany Dow nie należy interpretować jako definitywnej wskazówki, że cały rynek spadł o ten sam procent. Wynika to z faktu, że Dow jest ważony ceną. Podstawowym problemem jest to, że zmiana o 1 USD w cenie akcji 120 USD w indeksie będzie miała większy wpływ na DJIA niż zmiana o 1 USD w cenie akcji 20 USD, chociaż akcje o wyższej cenie mogły zmienić się tylko o 0,8%, a pozostałe o 5%.

Zmiana w Dow oznacza zmianę oczekiwań inwestorów co do zysków i ryzyk dużych firm uwzględnionych w indeksie. Ponieważ ogólny stosunek do akcji spółek o dużej kapitalizacji często różni się od stosunku do akcji spółek o małej kapitalizacji, akcji spółek międzynarodowych lub akcji spółek technologicznych, nie należy wykorzystywać wskaźnika Dow do szacowania nastrojów w innych obszarach rynku. Z drugiej strony, ponieważ Dow obejmuje jedne z najbardziej znanych spółek z USA. W Stanach Zjednoczonych duże wahania tego indeksu zasadniczo odpowiadają zmianom na całym rynku, choć niekoniecznie w tej samej skali.

S&P 500

Indeks Standard & Poor's 500 (powszechnie znany jako S&P 500) jest większy i bardziej zróżnicowany niż DJIA. Składa się z 500 najpopularniejszych w handlu spółek w Stanach Zjednoczonych, co stanowi około 80% całkowitej wartości amerykańskich rynków akcji. Ogólnie rzecz biorąc, indeks S&P 500 stanowi dobry wskaźnik zmian na rynku amerykańskim.

Ponieważ indeks S & P 500 jest ważony przez rynek (metoda zwana również kapitalizacją ważoną), każda spółka w indeksie jest reprezentowana proporcjonalnie do jej całkowitej kapitalizacji rynkowej. Innymi słowy, jeśli łączna wartość rynkowa 500 spółek w S&P 500 spadnie o 10%, wartość indeksu również zostanie obniżona o 10%.

Z drugiej strony, dziesięcioprocentowy wzrost cen wszystkich akcji w DJIA niekoniecznie spowodowałby zmianę indeksu o 10%. Wiele osób uważa, że waga rynkowa zastosowana w S&P 500 jest lepszą miarą ruchu na rynku, ponieważ dwa portfele można łatwiej porównać, gdy zmiany są mierzone w procentach, a nie w dolarach.

Indeks S&P 500 obejmuje spółki z różnych sektorów, w tym z sektora energetycznego, przemysłowego, informatycznego, opieki zdrowotnej, finansów i dóbr konsumpcyjnych.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite

Większość inwestorów wie, że Nasdaq jest giełdą, na której notowane są akcje spółek technologicznych. Nasdaq Composite Index jest indeksem ważonym kapitalizacją giełdową wszystkich akcji notowanych na giełdzie Nasdaq. Indeks obejmuje niektóre spółki, które nie mają siedziby w USA.

Chociaż indeks ten znany jest z dużego udziału spółek technologicznych, Nasdaq Composite obejmuje również udziały spółek z m.in. w branży finansowej, przemysłowej, ubezpieczeniowej i transportowej. Nasdaq Composite obejmuje duże i małe firmy, ale w przeciwieństwie do Dow i S&P 500, obejmuje również wiele firm o małych kapitalizacjach rynkowych. W konsekwencji jego ruch ogólnie wskazuje na wyniki branży technologicznej, a także na postawę inwestorów wobec bardziej spekulacyjnych działań.

DAX 30

DAX jest indeksem giełdowym reprezentującym 30 największych i najbardziej płynnych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Ceny wykorzystywane do wyliczenia indeksu DAX pochodzą z systemu handlu elektronicznego Xetra. Jest to indeks ważony kapitalizacją, więc w zasadzie mierzy wyniki 30 największych spółek notowanych na giełdzie w Niemczech. Jest to zatem silny wskaźnik siły niemieckiej gospodarki i nastrojów inwestorów do niemieckich akcji.

DAX został stworzony w 1988, a jego wartość bazowa wynosiłą 1.000. Spółki wchodzące w skład DAX reprezentują około 75% łącznego kapitału rynkowego, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Jest to główny europejski indeks giełdowy na rynku światowym.

FTSE 100

Nazwa FTSE 100 pochodzi od momentu, gdy indeks był własnością Financial Times (FT) i Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE), a więc FT i SE składają się na skrót FTSE. Odnosi się ona również do składu 100 spółek.

FTSE 100 (potocznie zwany Footsie) to indeks złożony ze 100 największych spółek (według kapitalizacji rynkowej) notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange - LSE). Są one często określane mianem spółek "pierwszej linii", a indeks jest uważany za dobry wskaźnik wyników głównych spółek notowanych w UK.

Duże spółki stanowią większą część indeksu, ponieważ jest on ważony kapitalizacją rynkową. FTSE 100 jest zarządzany przez FTSE Group. Jest on obliczany w czasie rzeczywistym, a gdy rynek jest otwarty, jest aktualizowany i publikowany co 15 sekund.

FTSE 100 jest często postrzegany jako wskaźnik kondycji spółek w UK oraz całej brytyjskiej gospodarki. Znaczna część spółek objętych tym indeksem ma jednak siedziby w innych krajach.

Handel CFD na Indeksy

Handel CFD na Indeksy

CFD lub Kontrakty na Różnicy Kursowe są jednym z najszybciej rozwijających się produktów finansowych na obecnym rynku. Oferują one inwestorom możliwość negocjowania wszystkich indeksów giełdowych na świecie z jednej platformy, jednocześnie zapewniając dostęp do niewiarygodnego poziomu dźwigni finansowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym jest CFD, możesz kliknąć w tego linka.

Z pomocą indeksów CFD możesz zarabiać na wahaniach indeksów w taki sam sposób jak na wartości akcji lub kursów walutowych.

Zajmując pozycję CFD, inwestor zasadniczo wchodzi w kontrakt, który jest oparty na zmianie poziomu indeksu w czasie. Innymi słowy, CFD jest umową pomiędzy kupującym (Tobą) i brokerem o wymianie różnicy pomiędzy bieżącą wartością indeksu a jego wartością w przyszłości. Jeżeli posiadasz długą pozycję, a różnica jest dodatnia, to broker za nią płaci. Jeśli różnica jest ujemna, Ty płacisz brokerowi.

Cena indeksu CFD jest bezpośrednio związana z ceną powiązanego z nią kontraktu futures. Ruch ceny CFD śledzi ruch powiązanego futures.

Obrót CFD na indeksy to doskonały sposób na spekulacje dotyczącą ogólnych wyników giełdy, a nie tylko wybranych spółek. CFD na indeksy są często uważane za mniej ryzykowne niż akcje indywidualnych spółek, ponieważ ryzyko rozkłada się na cały rynek, a nie jedną spółkę.

Mamy nadzieję, ze ten artykuł jest dla Ciebie pomocny. Chcielibyśmy zaprosić Cię do spróbowania CFD na Indeksy poprzez otwarcie darmowego rachunku demo w Libertex. Możesz na nim ćwiczyć handel CFD bez żadnego ryzyka. Dodatkowo, zachęcamy do podjęcia darmowego kursu online.

Dlaczego warto handlować z Libertex?

  • Uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta demo bez żadnych opłat. 
  • Korzystaj z pomocy technicznej operatora przez 5 dni w tygodniu, od 9:00 do 21:00 (czas środkowoeuropejski).
  • Korzystaj z mnożnika aż do 1:30 (dla klientów detalicznych).
  • Używaj platformy dla każdego urządzenia: Libertex i MetaTrader.

 

Wstecz