Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

techinal-analysis-4

Naucz się analizy technicznej z Libertex: Kanał Keltnera

Fri, 09/09/2022 - 12:16

Nasza seria analiz technicznych powraca z zupełnie nowym wskaźnikiem, który chcemy szczegółowo omówić. Zarówno inwestorzy długoterminowi, jak i krótkoterminowi mogą potencjalnie skorzystać z włączenia tej użytecznej techniki analitycznej do swoich strategii. Analiza techniczna pomaga uczestnikom rynku znaleźć potencjalnie optymalne punkty wejścia i wyjścia i dlatego jest nieocenioną pozycją w zestawie narzędzi każdego tradera lub inwestora. Po przyjrzeniu się kilku wskaźnikom zmienności, w tym średniemu prawdziwemu zakresowi zmiany (ATR, Average True Range), dziś przejdziemy do prawdopodobnie najpotężniejszego wskaźnika odwrócenia trendu: Kanału Keltnera.

Co to jest Kanał Keltnera?

Kanał Keltnera został opracowany przez technika rynku Chestera Keltnera i przedstawiony w jego książce „How to Make Money in Commodities” (Jak zarabiać na towarach) z 1960 roku i od tamtej pory jest wykorzystywany przez inwestorów i traderów. Podobnie jak Wstęgi Bollingera, którym przyglądaliśmy się wcześniej, Kanał Keltnera jest wskaźnikiem opartym na kopercie. Oba mają górną i dolną granicę, aby ułatwiać identyfikację potencjalnych poziomów wykupienia i wyprzedania. Te oparte na zmienności wstęgi, w dużej mierze odzwierciedlające ATR, są umieszczone po obu stronach ceny danego aktywa i mogą być następnie wykorzystane do określenia kierunku trendu. Wykładnicza średnia krocząca (EMA) Kanału Keltnera wynosi zazwyczaj 20–60 okresów, choć może być modyfikowana przez użytkownika. Górne i dolne wstęgi Kanału Keltnera są zwykle ustawione jako dwukrotność ATR powyżej i poniżej EMA.

Dlaczego korzystamy z tego wskaźnika?

Kanały Keltnera zapewniają inwestorom szybką wizualną mapę średniej ceny i zmienności danego papieru wartościowego, którą mogą następnie wykorzystać do identyfikacji aktywów, które poruszają się poza swoim normalnym zakresem. Wówczas może pojawić się okazja do zawarcia transakcji, kiedy aktywo powraca do strefy trendu. Z drugiej strony, jeśli cena utrzymuje się poza Kanałem Keltnera, może to sygnalizować zmianę trendu lub „przełamanie”, co daje inny zestaw możliwości handlowych w zależności od kierunku istniejącego wcześniej trendu. Ze względu na jego krótko- i średnioterminowe zastosowanie, Kanał Keltnera jest ulubionym narzędziem swing traderów i jest główną cechą wielu powiązanych strategii, takich jak Trend Pullback lub Breakout. Zasadniczo, jest on wykorzystywany do identyfikowania okazji handlowych podczas swingów, kiedy ceny poruszają się w obrębie górnej i dolnej wstęgi. Tak jak w przypadku większości innych wskaźników, najlepiej jest używać go w połączeniu z innymi wskaźnikami odwrócenia trendu, aby uzyskać większą wiarygodność.

Strategia Trend Pullback

Strategia ta ma na celu kupno podczas trendu wzrostowego, kiedy cena powraca do środkowej linii. Zlecenie Stop Loss należy umieścić mniej więcej w połowie pomiędzy środkową i dolną wstęgą, z celem w pobliżu górnej wstęgi. Jeśli cena ciągle osiąga poziom Stop Loss, możesz przesunąć go nieco bliżej dolnej wstęgi. 

W trendzie spadkowym celem jest krótka sprzedaż, kiedy cena zbliża się do środkowej linii. Tym razem zlecenie Stop Loss powinno znajdować się mniej więcej w połowie pomiędzy środkową i górną wstęgą, z celem w pobliżu dolnej wstęgi. W przypadku częstych stop outów przesuń zlecenie Stop Loss nieco bliżej górnej wstęgi.

Strategia ta ma na celu wykorzystanie panującego trendu i generowanie sygnałów transakcyjnych z przybliżonym stosunkiem ryzyka do zysku 0,5, ponieważ punkt Stop Loss jest mniej więcej w połowie długości ceny docelowej. Nie wszystkie cofnięcia do środkowej wstęgi powinny być wykorzystywane go handlu. Czasami trend nie występuje, w takim przypadku ta metoda nie jest skuteczna. Jeśli cena porusza się tam i z powrotem, uderzając w górną i dolną wstęgę, ta metoda również nie będzie skuteczna. 

Ostatni tygodniowy wykres złota, z nałożonym Kanałem Keltnera:

tech-analys 1

Jak widzimy w czerwonym okręgu, cena porusza się gwałtownie w kierunku centralnej wstęgi Keltnera, a chwilę później następuje wyraźny trend spadkowy.

Strategia Breakout (przełamania)

Strategia przełamania Kanału Keltnera szuka dużych ruchów, które strategia Trend Pullback może przegapić. Może być ona wykorzystywana w pobliżu głównego otwarcia rynku, ponieważ wtedy rynek wykonuje najradykalniejsze ruchy.

Podstawowym celem tej strategii jest kupno, jeśli cena przebije się powyżej górnej wstęgi lub sprzedaż krótka, jeśli spadnie poniżej dolnej wstęgi w ciągu pierwszych 30 minut po otwarciu rynku. Środkowa wstęga jest w międzyczasie używana jako sygnał wyjścia. 

Strategia Breakout per se nie ma celu zysku. Mądrym potencjalnym ruchem jest wyjście z transakcji, kiedy tylko środkowa wstęga zostanie dotknięta, bez względu na to czy osiągnięto zysk czy stratę. Jako że otwarcie rynku jest czasem wysokiej niestabilności, w ciągu pierwszych 30 minut handlu może być wiele sygnałów. Jednakże, jeśli nie ma dużego ruchu po pierwszych dwóch przełamaniach kanału, to prawdopodobnie nie będzie żadnego.

Spójrz na ten wykres Google poniżej, aby zobaczyć jak strategia Breakout działa w praktyce:

tech-analys 2

Jeśli skupimy się na poranku 16. (o 15:00 GMT), zobaczymy gwałtowny ruch powyżej górnej granicy Keltnera w ciągu pierwszych 30 minut lub szybciej. Jeśli podążalibyśmy za strategią i kupili tutaj (czerwone kółko), osiągnęlibyśmy rozsądny zysk. Cena nie spada w pobliże środkowej wstęgi przez cały dzień, więc zakładając szybką sprzedaż przed zamknięciem sesji, zielona linia reprezentuje nasz poziom sprzedaży.

Jeśli jednak zdecydowalibyśmy się trzymać pozycję przez noc i sprzedać ją następnego dnia rano, w rzeczywistości skończyłoby się to stratą pieniędzy (zobacz dołek zaraz po naszym proponowanym punkcie sprzedaży). To pokazuje jak cienkie są marginesy w handlu krótkoterminowym: nawet najmniejsze odchylenie od planu może stanowić różnicę między osiągnięciem zysku a zarejestrowaniem straty.

Nigdy nie przestawaj się uczyć z Libertex

Jak w przypadku każdego innego narzędzia analizy technicznej, które omówiliśmy w tym segmencie, nie sugerujemy, że te strategie stanowią pewną drogę do zysku. To powiedziawszy, z pewnością dobrym rozwiązaniem jest posiadanie w swoim arsenale takich narzędzi jak to. Jak w przypadku każdej krótkoterminowej strategii handlowej, zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie. Wszystkie wskaźniki, którym przyjrzeliśmy się do tej pory, powinny być używane razem, aby uzyskać największą dokładność, a można to zrobić bez ryzyka, korzystając z darmowego rachunku demo Libertex i ćwicząc swoje umiejętności. 

Ostrzeżenie o ryzyku: kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wskutek stosowania mnożnika. 62,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Stosowane są wąskie spready. Sprawdź nasze spready na platformie. Dostępne dla klientów detalicznych na platformie transakcyjnej Libertex. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.