Skip to main content

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en houden een hoog risico op snel geldverlies als gevolg van de hefboomwerking. 78,31% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico van geldverlies kunt veroorloven. Klik hier om onze volledige Risicowaarschuwing te lezen.

78,31% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

Bankieren

Elke storting in een valuta die geen EUR is wordt omgezet naar EUR op basis van de wisselkoers van uw bank of betalingsprovider.

Alle opnames van uw handelsrekening worden verwerkt in EUR.

Een dergelijke transactie wordt als niet-geïdentificeerd beschouwd totdat u contact met ons heeft opgenomen per e-mail of telefoon met de verdere details. Vermeld in uw e-mail het bedrag en de datum, banknaam, adres en SWIFT-code van de bank.

Indien dit het geval is, neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het feedbackformulier op onze website hier.

Let op, het verwerken van bankoverschrijvingen duurt 2 tot 5 werkdagen.

Als u geld heeft gestort op uw rekening middels een bankoverschrijving met behulp van uw Libertex-rekeninggegevens en het geld is niet bijgeschreven op uw rekening, volg dan deze stappen:

  1. Controleer de gegevens die u heeft gebruikt bij de bankoverschrijving. De gegevens dienen exact overeen te komen zoals deze zijn weergegeven door het Libertex-handelsplatform op Libertex
  2. Bij een fout in de gegevens, u heeft Libertex bijvoorbeeld niet als begunstigde opgegeven of u heeft een foutieve naam opgegeven, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw bank om de juiste gegevens te verstrekken. Wanneer uw bank de juiste gegevens heeft ontvangen, worden deze doorgestuurd naar de bank van de begunstigde in een e-mail of brief. Nadat de bank van de begunstigde deze e-mail of brief heeft ontvangen, wordt deze doorgestuurd naar de begunstigde en wordt uw geld bijgeschreven op de Libertex-rekening en vervolgens op uw handelsrekening.
  3. Wanneer u de gegevens dubbel heeft gecontroleerd en er zeker van bent dat deze juist zijn, stuur dan een e-mail naar [email protected] en voeg een gescande kopie toe van het afschrift van de bankoverschrijving. Na ontvangst van het afschrift nemen wij contact op met de bank om te duidelijkheid te krijgen of de betaling is geclassificeerd als niet-geïdentificeerd. Dit kan voorkomen wanneer u de juiste gegevens heeft verstrekt, maar de bank niet. Wanneer de bank bevestigt dat de betaling niet-geïdentificeerd is, sturen wij deze bevestiging door naar u. Zodra u een dergelijke bevestiging heeft ontvangen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw bank om de juiste gegevens te verstrekken. Wanneer uw bank de juiste gegevens heeft, worden deze doorgestuurd door naar de bank van de begunstigde in een e-mail of brief. Nadat de bank van de begunstigde deze e-mail of brief heeft ontvangen, wordt het geld bijgeschreven op de Libertex-rekening en vervolgens op uw handelsrekening.
  4. Als u alle gegevens juist heeft verstrekt, maar vergeten bent uw rekeningnummer op te geven, wordt uw geld bijgeschreven bij Libertex, maar kan het niet worden bijgeschreven op uw handelsrekening, omdat wij dergelijke betalingen classificeren als niet-geïdentificeerd. Indien dit het geval is, neem dan contact op met ons via [email protected] of via het feedbackformulier op onze website op  met een gescande kopie van het afschrift van uw bankoverschrijving en het Libertex-rekeningnummer waarop u het geld wilt storten.

Hoe kan ik geld van mijn handelsaccount opnemen?

Om uw geld op te nemen:

Ga op het webhandelsplatform naar het gedeelte Opnemen via deze link.

Selecteer op het mobiele platform Wallet > Geld Opnemen

OpnamemethodeBankoverboeking**SkrillCreditcard (alleen Visa)Neteller
Valuta beschikbaar voor opnameEUREUREUREUR
Provisie

0.5% min 2 EUR, max 10 EUR

nee1 EUR1%
Overboekingstijd2 tot 5 werkdagenOnmiddellijk*3-5 werkdagenOnmiddellijk*
Minimum bedragnee10 EUR10 EUR10 EUR
Maximum bedragnee2 500 EUR10 000 EUR2 500 EUR

Vul de velden Correspondentbank en Account Correspondentbank niet in als u dergelijke informatie niet op uw bankrekeninggegevens hebt staan.

Let op: u kunt alleen opnemen naar een bankrekening waarvan u de houder bent. Het is ons niet toegestaan opnames naar bankrekeningen van derden te verwerken.

*Opnameverzoeken worden doorgaans binnen één werkdag door onze financiële afdeling verwerkt. Er zijn echter gevallen waarin we de aanvragen van klanten extra moeten controleren vanwege compliance- en veiligheidsredenen. Hierdoor kan de verwerkingstijd in sommige gevallen worden verlengd. Bij voorbaat dank voor uw aandacht.

**Bankoverschrijvingen binnen Europa duren 1 tot 2 werkdagen.

 

De verwerkingstijd van uw opnameverzoek kan variëren vanwege de door u gekozen betaalmethode.

Bankoverschrijving:

Wanneer uw verzoek is ingediend voor 14:00 uur GMT, wordt deze verwerkt op dezelfde werkdag. Als u een opnameverzoek indient na 14:00 uur GMT, wordt deze de volgende werkdag verwerkt. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen worden niet als werkdagen aangemerkt.

Het geld wordt binnen 2 tot 5 werkdagen bijgeschreven op uw bankrekening wanneer u heeft gekozen voor een bankoverschrijving als opnamemethode.

Houd er rekening mee dat banken niet geopend zijn en geen transacties verwerken op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.

De exacte verwerkingtijd is mede afhankelijk van het volgende:

  1. Of uw bank de bankoverschrijving verwerkt op dezelfde dag, de volgende dag of binnen 3 werkdagen.
  2. Of u uw rekening- en betalingsgegevens juist heeft vermeld.

Houd er rekening mee dat volgens onze bedrijfsbeleid het niet is toegestaan om een opnameverzoek te verwerken naar een rekening van derden. Dit betekent dat u enkel geld kunt opnemen en overmaken naar een bankrekening met dezelfde naam als op uw Libertex-handelsrekening.

Volgens de wet- en regelgeving tegen het witwassen van geld, in het bijzonder de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Resolution is het voor bedrijven niet toegestaan om opnameverzoeken naar een rekening van derden te verwerken. FATF is opgesteld tijdens het G7-overleg in 1989 te Parijs in Frankrijk en is bedoeld om wereldwijd het witwassen van geld tegen te gaan.

Er zijn verscheidene redenen mogelijk waarom uw opnameverzoek is geweigerd:  

  1. Het saldo op uw rekening is niet toereikend om uw verzoek te verwerken. Verzeker uzelf ervan dat u voldoende geld heeft op uw rekening dat niet fungeert als marge in uw huidige transacties.
  2. Onze financiële afdeling heeft verzocht om aanvullende documentatie, maar u heeft deze nog niet verstrekt.
  3. De begunstigde bankrekening voor uw geld heeft niet uw naam of is niet van u. Volgens onze bedrijfsbeleid is het niet toegestaan om een opnameverzoek naar een rekening van derden te verwerken. Wij verzoeken u dan ook om een rekening op te geven waarvan u de eigenaar bent bij het doen van opnameverzoeken.
  4. De rekeninggegevens die u heeft verstrekt zijn onjuist of bevatten typefouten. Verzeker uzelf ervan dat de gegevens juist zijn door in te loggen op het handelsplatform.

Om te achterhalen waarom uw opnameverzoek is geweigerd, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via de live chat tijdens kantooruren.

Ja, u kunt geld opnemen als u open posities heeft.

Houd er echter rekening mee dat het totale bedrag aan open posities, gecorrigeerd voor de huidige winst/verlies (W/V), u niet tegen zou moeten houden om het verzochte bedrag op te nemen van uw rekening. Dat wil zeggen, het verzochte bedrag moet niet de marge zijn voor uw open posities, anders wordt uw verzoek geweigerd.

Soms worden doorsluisrekeningen gebruikt om bankoverschrijvingen te verwerken. Als u een dergelijke rekening heeft in uw bankgegevens, verzoeken wij u deze op te geven in het daarvoor bestemde veld in uw verzoek dat u doet via het handelsplatform. Laat dit veld leeg als u geen dergelijke rekening heeft in uw gegevens. Om uw bankgegevens te verkrijgen kunt u contact opnemen met uw bank of het lokale kantoor bezoeken.

Soms wordt een correspondentrekening gebruikt voor het verwerken van bankoverschrijvingen. Als u een dergelijke rekening heeft in uw bankgegevens, geef deze dan op in het daarvoor bestemde veld van uw verzoek dat u doet via het handelsplatform. Laat dit veld leeg als u geen dergelijke rekening heeft in uw gegevens.

SWIFT is een internationale bankstandaard waarmee banken elkaar kunnen identificeren.

Om de SWIFT-code van uw bank te achterhalen, dient u deze informatie op te vragen bij uw bank. Wanneer u een bankoverschrijving verzoekt en u hulp nodig heeft met het invullen van uw bankgegevens, dient u uw volledige rekeninggegevens op te vragen bij uw bank en een kopie van deze gegevens te sturen naar [email protected].

Ons financiële team analyseert deze gegevens en geeft u instructies om deze toe te voegen en het formulier in te vullen.

IBAN staat voorn International Bank Account Number en is een uniek nummer voor het identificeren van een klantenrekening bij een bank of andere financiële instelling. Om uw IBAN te achterhalen kunt u contact opnemen met uw bank en om uw volledige bankgegevens op te vragen. Deze gegevens kunnen wel of geen IBAN bevatten, afhankelijk van in welk land de bank is gevestigd of de bank zelf. Wanneer u uw bankgegevens geen IBAN bevatten, maar u wel een IBAN dient op te geven in het daarvoor bestemde veld in uw Member Area, vult u uw reguliere bankrekeningnummer in.

Wij vragen u deze identificatiedocumenten te verstrekken om ervoor te zorgen dat uw geld ten alle tijde veilig is.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking in deze kwestie, aangezien wij waarde hechten aan een langlopende samenwerking met onze klanten en wij een dergelijke medewerking moeten bevestigen met de gevraagde documenten.

Om te achterhalen wanneer wij het recht hebben om u te vragen naar deze identificatiedocumenten, verwijzen wij u naar onze klantovereenkomst en andere beleidsdocumenten die u heeft geaccepteerd bij het openen van een rekening bij ons, zoals artikel 19.2 van de Klantovereenkomst voor handel in CFD's

Het bedrijf heeft het recht om op elk moment alle documenten op te vragen om de financiële bron te bevestigen van de handelsrekening.

Wij vragen u nogmaals vriendelijk om uw volledige begrip en medewerking, omdat dit niet enkel onze vereiste is, maar een vereiste bepaald door betalingsvalidatiebeleid dat wordt geaccepteerd door de meeste internationale bedrijven die werkzaam zijn op het internet. Hierbij verklaren wij dat het niet ons doel is om opnameverzoeken van onze klanten te vertragen, waarbij wij tevens de grootst mogelijk zekerheid en veiligheid garanderen voor alle transacties tussen onze klanten en ons.