Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 78.31% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

78.31% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

FAQ

10 najpopularniejszych pytań

Status klienta profesjonalnego jest odpowiedni tylko dla bardzo doświadczonych traderów.

Należy pamiętać, że aby uzyskać ten status, musisz zdać test wiedzy i doświadczenia (test adekwatności) przeprowadzany przez Spółkę.

Oprócz zdania testu trzeba spełniać co najmniej dwa warunki z poniższej listy:

(i) Dokonywanie transakcji o znacznej wielkości na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

(ii) Posiadanie portfela instrumentów finansowych, w tym depozyty gotówkowych, o wartości przekraczającej 500 000 EUR.

(iii) Co najmniej rok pracy w sektorze finansowym na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości odpowiednich transakcji lub usług.

Aby dowiedzieć się więcej o statusie klienta profesjonalnego, kliknij tutaj.

Pamiętaj, że możesz otworzyć rachunek rzeczywisty i używać go do celów handlowych tylko wtedy, gdy masz co najmniej 18 lat lub jesteś osobą pełnoletnią, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

1. Aby zarejestrować rachunek, wypełnij pola E-mail i Hasło w oknie dialogowym rejestracji w aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem internetowej platformy Libertex pod adresem https://app.libertex.com/#modal_register.

Możesz również zarejestrować się za pośrednictwem Facebooka, aby założyć rachunek transakcyjny.

2. Po rejestracji poprosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Odpowiedz na nie.

3. Po dokonaniu pierwszej wpłaty poprosimy Cię o przesłanie dokumentów, na przykład dowodu tożsamości i dowodu zamieszkania, w celu identyfikacji.

4. Prześlij dokumenty zgodnie z instrukcjami podanymi na platformie transakcyjnej i poczekaj na zakończenie procesu weryfikacji. Nowo zarejestrowane konta są zazwyczaj gotowe w ciągu 3 dni roboczych.

Jako firma podlegająca regulacjom prawnym jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości w ciągu 15 dni.

Aby zweryfikować rachunek, należy wykonać następujące kroki:

Prześlij nam dwustronicowy kolorowy skan otwartego paszportu. Jeśli nie posiadasz paszportu, prześlij nam kolorowy skan dowodu osobistego (wymagamy kopii obu stron dowodu osobistego).
Prześlij nam zeskanowaną kopię rachunku za media lub wyciągu bankowego wystawionego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Twoje imię i nazwisko, adres i data wystawienia pisma muszą być wyraźnie widoczne.

Obejrzyj ten film na temat wymagań weryfikacyjnych.

Podstawowa zasada handlu na platformie Libertex jest następująca: wynik transakcji zmienia się proporcjonalnie do ceny aktywów bazowych, na których opiera się transakcja.

Aby zarządzać swoim kapitałem handlowym, inwestor może skorzystać z zestawu cech mnożnika podczas otwierania transakcji. Mnożnik jest wartością, która określa, jak zmienia się wynik transakcji w stosunku do ceny aktywów bazowych.

Maksymalną możliwą wartość mnożnika poszczególnych instrumentów handlowych przedstawiają specyfikacje.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które regulują działalność Indication Investments Ltd („Spółka”), zasada uzupełniania depozytu zabezpieczającego będzie miała zastosowanie do transakcji, jeśli wartość 50% depozytu zabezpieczającego jest równa lub mniejsza kwocie środków zaangażowanych w transakcję.

Na przykład:

Otwierasz transakcję na BRN za 1000 EUR z mnożnikiem 10. 

50% tej wartości to 500 €. Jest to wartość, na którą zostanie ustawione zlecenie Stop Out. Innymi słowy, zostanie ono wykonane, gdy pozycja osiągnie 500 €.

Uwaga: jeśli kwota aktywnej transakcji wzrośnie, wartość zlecenia Stop Out będzie wynosiła 50% nowej kwoty.

Na przykład: 

Otwierasz transakcję na EUR/USD za 1000 €. Poziom Stop Loss wynosi 50%, czyli 500 €. Po zwiększeniu kwoty aktywnej transakcji o 500 € całkowita kwota wynosi 1500 €, a poziom Stop Loss jest automatycznie ustawiany na 750 €.

Dźwignia finansowa to stosunek między wolumenem handlu, tj. całkowitą kwotą inwestycji z zastosowaniem mnożnika, a wykorzystaną kwotą depozytu.

Jaka jest maksymalna dźwignia finansowa dla każdej klasy aktywów? 

a. 30:1 dla głównych par walutowych (Depozyt Zabezpieczający 3,33%)

b. 20:1 dla drugorzędnych par walutowych, złota i głównych indeksów (Depozyt Zabezpieczający 5%)

c. 10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksów drugorzędnych (Depozyt Zabezpieczający 10%)

d. 5:1 dla akcji i innych wartości odniesienia (Depozyt Zabezpieczający 20%)

e. 2:1 dla kryptowalut (Depozyt Zabezpieczający 50%)

Jak wpłynie to na mój rachunek handlowy w Libertex?

W przypadku obrotu jakimikolwiek aktywami, zastosowana dźwignia zależy od klasy, do której należy dany składnik aktywów.

Dzięki wyższej dźwigni finansowej, do otwarcia pozycji potrzebujesz mniej środków (depozytu zabezpieczającego), co pozwala na otwieranie dużych transakcji przy inwestowaniu tylko ułamka wartości transakcji.

I odwrotnie, jeśli dźwignia finansowa jest niska, do otwarcia pozycji będzie potrzebna większa ilość własnych środków.

Jak obliczyć łączną kwotę transakcji, którą mogę otworzyć, gdy saldo mojego rachunku wynosi N?

Maksymalna kwota = dostępny depozyt zabezpieczający * maksymalna dźwignia dla danej klasy aktywów

Przykład 1.

Załóżmy teraz, że saldo Twojego rachunku ponownie wynosi €10.000, ale chcesz otworzyć wiele transakcji w EUR/USD.

Jest to główna para walutowa, więc maksymalna dźwignia wynosi 30:1.

Biorąc to pod uwagę, Twoja maksymalna całkowita kwota handlu z zastosowaniem mnożnika wynosi 10 000*30=300 000 EUR.

Użytkownik może otworzyć dowolną liczbę transakcji EUR/USD, ale ich całkowita wartość, łącznie z mnożnikiem, nie może przekraczać 300 000 EUR.

Przykład 2.

Załóżmy, że saldo Twojego rachunku znów wynosi €10.000 i chcesz otworzyć wiele transakcji w złocie.

Dla drugorzędnych par walutowych, złota i głównych indeksów maksymalna dźwignia wynosi 20:1.

W związku z tym maksymalna całkowita kwota handlu z zastosowaniem mnożnika wynosi 10 000*20 = 200 000 EUR.

 Jeśli użytkownik chce prowadzić handel bez żadnych ograniczeń, może zostać profesjonalnym inwestorem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić .

Aby obliczyć zysk lub stratę dla transakcji długiej, użyj następującego wzoru:

PL = S * M * (Ec / E0 – 1) – C , gdzie:

PL to Twój zysk lub strata

S to kwota inwestycji

M to zastosowana wartość mnożnika

Ec to cena zamknięcia

Eо to cena otwarcia

C jest prowizją pobieraną za Twoją transakcję

Aby obliczyć zysk lub stratę dla transakcji krótkiej, użyj następującego wzoru:

PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C

Jeśli bieżąca strata na transakcji osiągnie 100% (lub 80% w przypadku akcji) kwoty inwestycji, transakcja podlega natychmiastowemu zamknięciu. Ma to na celu zapewnienie, że Twoje maksymalne ryzyko jest ograniczone do kwoty inwestycji, tj. transakcja nie wpłynie na Twoje środki niezainwestowane w pozycję.

Załóżmy, że otwierasz długą transakcję na indeks Dow Jones o wartości 1000 EUR z mnożnikiem 10 na poziomie 15 345 i zamykasz ją na poziomie 15 515. Opłata transakcyjna wynosi 1,70 EUR, a opłata za rolowanie wynosi -3,80 EUR.

Otrzymujemy 1000 * 10 * (15 515/15 345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

Twój zysk z transakcji wynosi 105,28 EUR.

Załóżmy teraz, że otwieramy identyczną transakcję, ale krótką:

1000 * 10 * (1 – 15 515 / 15 345) – 1,70 – 0,20 = -112,68

Tutaj Twoja strata wyniosłaby 112,68 EUR.

Aby zresetować hasło do rachunku, przejdź do naszej platformy internetowej lub użyj menu w aplikacji mobilnej Libertex.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, musisz podać adres e-mail podany podczas rejestracji i kliknąć opcję Uzyskaj moje nowe hasło.

Otrzymasz wówczas wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym zresetowanie hasła.

Użyj tego linku, aby utworzyć nowe hasło, umożliwiające dostęp do naszej platformy transakcyjnej.