Skip to main content

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en houden een hoog risico op snel geldverlies als gevolg van de hefboomwerking. 74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico van geldverlies kunt veroorloven. Klik hier om onze volledige Risicowaarschuwing te lezen.

74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

Verificatie

Verificatie van het Libertex-profiel

Omdat we een gereguleerde onderneming zijn, zijn we verplicht om uw identiteit binnen 15 dagen te verifiëren.

Om uw account te verifiëren:

Stuurt u ons een kleurenscan van beide pagina's van uw open paspoort. Als u geen paspoort hebt, stuur ons dan een kleurenscan van uw nationale identiteitskaart (we hebben een kopie van beide zijden van de identiteitskaart nodig).
Stuurt u ons een gescande kopie van een nutsrekening of bankafschrift die in de afgelopen 6 maanden is afgegeven. Uw volledige naam, adres en de afgiftedatum van het document moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Bekijk deze video over de verificatievereisten.

Dergelijke verzoeken worden verwerkt binnen één werkdag.

Om het wachtwoord van uw account te resetten, gaat u naar ons webplatform of gebruikt u het menu in de mobiele app van Libertex.

Bij beide opties moet u het e-mailadres invullen dat u heeft opgegeven toen u zich bij ons registreerde en klikken op Mijn Nieuwe Wachtwoord Ontvangen.

U ontvangt vervolgens een e-mail met een link om uw wachtwoord te resetten.

Volg deze link om een nieuw wachtwoord aan te maken voor toegang tot ons handelsplatform.

Indication Investments Ltd (hierna het Bedrijf) heeft een vergunning van en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (hierna CySEC) en heeft de officiële status van Cyprus Investment Firm (hierna CIF).

Het bedrijf heeft het recht om zaken te doen en diensten aan te bieden zoals vermeld in dit document overeenkomstig de Investment Services Regulation, de Investment Business Act en de Investment Services and Activities and Regulated Markets Law 144(1) 2007 en eventuele wijzigingen daarvan.

Voor meer informatie over onze vergunning en regulering, zie onze website: libertex.com

Als u gebruik maakt van het mobiele platform, opent u het tabblad More (Meer), ga naar Manage Profile (Profiel beheren) en selecteer Change Password (Wachtwoord wijzigen). Ga op het webplatform naar Manage Profile (Profiel beheren)  en klik op Edit (Bewerken) naast het veld Password (Wachtwoord). Voer uw nieuwe wachtwoord in en bevestig deze om de wijzigingen op te slaan.

Uw fysieke adres of e-mailadres veranderen: 1. Open op het mobiele platform het tabblad More (Meer), ga naar Manage Profile (Profiel beheren) en selecteer Edit Personal Details (Persoonlijke gegevens bewerken). 2. Ga op het webplatform naar Manage Profile (Profiel beheren) en klik Edit (Bewerken) naast het veld dat u wilt bewerken. Nadat uw de nieuwe gegevens heeft ingevoerd, kan het systeem u vragen om documenten te uploaden om uw identiteit en nieuwe adres te verifiëren. Dit is vereist wegens beveiligingsdoeleinden om te kunnen bevestigen dat deze wijzigingen afkomstig zijn van u. Wacht na het indienen van een wijzigingsverzoek en het uploaden van de documenten enige tijd zodat wij deze kunnen verwerken, wat gewoonlijk 1 tot 2 werkdagen duurt.

Volgens de van toepassing zijnde regelgeving en het veiligheidsbeleid van Libertex is het niet toegestaan om uw account aan een derde toe te wijzen.

Verzeker uzelf ervan dat u uw profiel heeft geverifieerd door alle vereiste documenten te verstrekken. Indien u er niet zeker van bent dat uw account is geverifieerd, of u niet weet waarom uw verificatiedocumenten zijn geweigerd, stuur ons dan een e-mail met alle details op [email protected] of neem contact met ons op via de live chat tijdens kantooruren.

Op basis van de wetgeving en reguleringen waaraan de bedrijfsvoering van Indication Investments Ltd. is gebonden, zijn we verplicht de identiteit van elke klant te controleren.

Als uw rekeningsaldo minder dan EUR 2.000 bedraagt, kunt u binnen vijftien kalenderdagen worden gecontroleerd, maar alleen voordat uw saldo EUR 2.000 bereikt. Als u de vereiste documenten niet binnen vijftien dagen verstrekt, kunt u niet beleggen voordat het controleren van uw identiteit is afgerond.

Als uw rekeningsaldo EUR 2.000 of meer bereikt door stortingen of winst uit beleggingen en de identiteitscontrole niet vooraf is voltooid, kunt u pas weer beleggen als uw identiteit is gecontroleerd.

De controle duurt ongeveer één werkdag.* Als uw identiteit is gecontroleerd, kunt u weer beleggen met uw account. We sturen een melding hierover naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens het aanmelden.

De volgende documenten moeten worden verstrekt om uw identiteit te controleren:

  • Foto-identificatie: nationale identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.
  • Bewijs van het adres, bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister, belastingverklaring, bankverklaring of factuur van water, gas, elektriciteit, telefoon of internet.

* Let op dat de controle in sommige gevallen langer kan duren. Indien nodig kunnen we aanvullende informatie of documenten eisen.

 

Bij Libertex nemen we uw veiligheid serieus. Daarom is het nodig dat u even de tijd neemt om uw financieringsbron te controleren.

Een 'controle van de herkomst van middelen’ is eigenlijk slechts een manier om u te vragen ons een bewijs te sturen, om aan te tonen dat uw zuurverdiende geld afkomstig is van een legitieme bron - of het nu gaat om uw salaris, winst uit uw bedrijf, een lening van de bank, enz.

Wij vragen u vriendelijk om te controleren welke documenten u moet uploaden, afhankelijk van uw bron van inkomsten, zoals te zien in de onderstaande lijst. Zorg ervoor dat alle documentinformatie zichtbaar en duidelijk leesbaar is:

  • Salaris: Als uw stortingen worden gegenereerd uit uw salaris, moet u ons een kopie van uw loonstrook van de vorige 3 maanden of een fiscaal ontvangstbewijs toesturen.
  • Verkoop van onroerend goed: Als u een onroerend goed heeft verkocht en de opbrengst heeft gebruikt om uw Libertex rekening op te waarderen, moet u ons een kopie van de verkoopovereenkomst voor het onroerend goed toesturen, en een bankafschrift met de opbrengst van de verkoop die op uw bankrekening wordt bijgeschreven.
  • Lening: Als de bron van uw storting een lening is, gelieve een leningsovereenkomst en een bankafschrift met de ontvangen gelden te uploaden, samen met uw huidige saldo.
  • Erfenis: Als u geld heeft geërfd, gelieve het testament en een bankafschrift met de ontvangen gelden te uploaden, samen met uw huidige saldo.