Skip to main content

Lukoil PJSC

Lukoil zajmuje się poszukiwaniem, produkcją, rafinowaniem, transportem i dostarczaniem ropy naftowej i gazu głównie w regionie zachodniej Syberii. Spółka produkuje także paliwa i inne produkty ropo-pochodne. Transportuje ropę za pomocą rurociągów, zarządza siecią rafinerii oraz stacji wydobywczych w Rosji, USA i Europie. Lukoil jest największą z prywatnych spółek pod względem złóż ropy naftowej, oraz trzecią pod względem wielkości jeśli chodzi o złoża węglowodorów.