Novatek, PJSC

O Novatek, PJSC

Novatek to rosyjska spółka gazownicza założona w Nowokujbyszewsku, w regionie Samary, w rosku 1994. Od połowy roku 2010 jest drugim pod względem wielkości producentem gazu ziemnego w Rosji. Pełna nazwa: Publiczna Spółka Akcyjna Novatek. Siedziba znajduje się w mieście Tarko-Sale (dystrykt autonomiczny Jamał-Nieniecki). Założycielem, prezesem zarządu i największym udziałowcem jest Leonid Mikhelson.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. potwierdzone rezerwy węglowodorów wg norm SEC (włącznie z udziałami w rezerwach w przedsięwzięciach joint venture) wynosiły 15 120 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 2098 mld metrów sześciennych gazu i 164 mln ton ciekłych węglowodorów. W porównaniu z końcem roku 2016 rezerwy węglowodorów wzrosły o 12,8%, a wskaźnik zastąpienia wyniósł 435%.

Obroty Novatek
W roku 2017 przychody ze sprzedaży wyniosły 583,2 mld RUB (10,14 mld dolarów), dając zysk netto w wysokości 166,47 mld RUB (2,90 mld dolarów).

Wizerunek
Novatek to marka międzynarodowa, powszechnie znana za granicami Rosji.

Ceny akcji i aktywów spółki Novatek
Akcje Novatek weszły na listę nienotowanych papierów wartościowych moskiewskiej giełdy w dniu 16 sierpnia 2006 r., a już 9 czerwca 2013 r. znalazły się na pierwszym poziomie. Dziś akcje spółki Novatek są notowane na giełdach w Rosji i za granicą, jak również na rynku pozagiełdowym, w postaci kontraktów CFD na akcje. W Rosji akcje spółki Novatek są notowane na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych. Na rynku zachodnim akcje te są notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Potencjał zarobkowy
Średni roczny wzrost cen akcji Novatek w okresie od 2006 do 2018 roku wyniósł około 49,0%.
Cena akcji Novatek w RUB od roku 2016 do końca roku 2017 wzrosła o 19,5%, z 566,94 RUB do 677,7 RUB.

Takie zyski można było osiągnąć, inwestując w zakup tych akcji bez lewarowania kredytowego. W razie korzystania z dźwigni kredytowej (na przykład 1 do 5) zysk można było zwiększyć do 97,5%. Jest to rozsądna liczba jak na 12 miesięcy, niewspółmierna z zyskownością depozytów bankowych.